Chwarae Plant

Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

Chwarae Plant

Mae ein cyrsiau Chwarae Plant wedi hen ddechrau o amgylch De Ddwyrain Cymru. Ydych chi wedi meddwl am yrfa mewn gofal plant?

Dyma rai o’n dysgwyr sydd â’u rhesymau eu hunain dros gymryd rhan.

 

Debbie “… Os galla’ i ddysgu, gall unrhyw un. Rydw i wrth fy modd pan gewch chi’r newyddion ‘Do! rydych wedi pasio’. Roeddwn i’n ei chael hi’n anodd iawn pan roeddwn ni yn yr ysgol, ond nawr rydw i wrth fy modd yn dysgu, mae wedi fy helpu fel gofalwr maeth i edrych ar ôl fy mhlentyn… ”

Tracy “… Yn y gorffennol, doeddwn i ddim yn meddwl bod addysg uwch o fewn fy nghyraedd, ond fe wnes i fwynhau’r cwrs yn fawr a magu hyder. Rwy’n mwynhau dysgu pethau newydd ac mae’r cwrs yma wedi rhoi’r hyder i fi barhau gyda fy addysg…”

Megan “… Tra roeddwn i allan o waith, clywais am y cwrs … rydw i nawr yn gweithio fel cynorthwyydd gofal plant. Roeddwn i bob amser wedi mwynhau gweithio gyda phlant felly mae gwneud y cwrs hwn wedi rhoi hwb i’m hyder ac wedi fy helpu i ddatblygu fy ngwybodaeth. Rwyf nawr yn gobeithio mynd i’r Brifysgol … ”

Hannah “… roeddwn yn sâl am ddwy flynedd ac roeddwn eisiau dychwelyd i’r gweithle. Mae’r cwrs hwn wedi fy helpu ac wedi fy ngwneud yn hapus i ddechrau dysgu eto. Rwyf mor falch fy mod wedi dod o hyd i’r cwrs hwn … ”

Carrie “… mae’r cwrs wedi bod yn bleserus iawn. Rydw i wedi dysgu llawer. Dim ond y cwrs hwn roeddwn yn bwriadu ei wneud, gan nad oeddwn yn meddwl y byddai gennyf yr amser fel rhiant sengl gyda 3 phlentyn ifanc, ond mae wedi rhoi’r cymhelliant a’r hyder imi barhau i ddysgu… ”

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ddiddordeb mewn un o’n cyrsiau oedolion, cysylltwch â ni  jane.ellis@southwales.ac.uk.