First Campus Home

Celf a Dylunio Clwb Sadwrn

Dydd Iau 23 Ebrill 2020

Rydym wedi cael dechrau da iawn i’r Clwb Sadwrn y tymor hwn.

Rydym yn ffodus iawn i fod yn rhan o rwydwaith Cenedlaethol o Glybiau Dydd Sadwrn, mae’r ymddiriedolaeth wedi bod yn casglu’r holl dasgau a grëwyd gan glybiau ledled y DU ac yn eu cynnal ar eu gwefan i holl aelodau’r clwb eu defnyddio yn ystod y cyfnod hwn.

Dilynwch y ddolen i weld ein fideo cyntaf sy’n herio canfyddiadau ‘Beth ydych chi’n ei weld?https://saturday-club.org/online/what-do-you-see/