Casglu Covid – rhan o’r hanes!

Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

Mae Amgueddfa Cymru  wedi lansio apêl gyhoeddus uchelgeisiol i gasglu profiadau pobl Cymru o gyfnod Covid-19.

Fel y cam cyntaf tuag at greu cof cenedlaethol o’r pandemig, maen’t yn gofyn i unigolion, cymunedau a sefydliadau ledled Cymru lenwi’r holiadur digidol ar-lein yn sôn am eu profiadau a’u teimladau am fywyd yn ystod y cyfyngiadau.

Mae’r holiadur hwn ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg:

https://amgueddfa.cymru/casglu-covid/

https://museum.wales/collecting-covid/

 

Byddwch yn ran o’r hanes.