Prosiect Uchelgais Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Dydd Llun 18 Medi 2017

Cafodd grŵp o 100 o ddisgyblion blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Gymunedol newydd Gorllewin Caerdydd (CWCHS) gyfle i gymryd rhan mewn sesiynau gwneud ffilm ar ymweliad i Gampws Caerdydd PDC, sef cartref cyfadran Diwydiannau Creadigol y Brifysgol.

Yn ogystal â chael blas personol o’r hyfforddiant effeithiau gweledol y mae myfyrwyr PDC yn ei gael – a bod yn rhan o’r broses o wneud ffilmiau eu hunain – cafodd y disgyblion hefyd gyfle i edrych o amgylch campws canol y ddinas, gan glywed sgyrsiau ar ffasiwn, hysbysebu a dylunio.

Yn y stiwdio VFX, cafodd Darren Tobin flas ar fod yn Spider-Man, gyda Skyla Ward yn gweithredu’r clepiwr enwog; tra bod y myfyrwyr eraill yn cael cyfle i roi cynnig ar waith camera. Yna, fe newidiodd arbenigwyr VFX PDC y cefndir sgrin werdd am olygfa nendwr, felly roedd yn edrych fel bod Darren yn sefyll yn uchel ar do, yn barod i fod yn arwr yn ymladd yn erbyn trosedd.

Roedd yr ymweliad yn rhan o Brosiect Uchelgais, prosiect ar y cyd rhwng y prifysgolion sy’n bartneriaid i First Campus, y Bartneriaeth Addysg Greadigol ac Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.

Nod y Bartneriaeth Addysg Greadigol yw meithrin cysylltiadau gweithio agos rhwng darpariaeth addysg Caerdydd a’i sector creadigol llwyddiannus er mwyn codi dyheadau disgyblion.

Dywedodd Mark Jackson, Cyfarwyddwr Dylunio yn PDC, ac aelod o’r Bartneriaeth Addysg Greadigol, “Mae PDC o hyd yn edrych am ffyrdd o gysylltu gyda phobl ifanc yn Ne Cymru a’r ardal, ac roedd croesawu’r disgyblion i’r campws yn ffordd wych o roi blas personol iddynt ar fyd addysg uwch.”