First Campus Home

Atgofion Cerddoriaeth Merthyr – Enillydd Gwobr Effaith PDC

Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Roedd Gwobrau Effaith PDC 2018 yn cydnabod academyddion y Brifysgol am eu gwaith yn tynnu sylw at rai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu ein cymdeithas. Enillodd yr Athro Paul Carr, Athro ym maes Dadansoddi Cerddoriaeth Boblogaidd, y wobr am yr Effaith Orau yn y Diwylliannau a’r Celfyddydau i gydnabod yr effaith ar ganfyddiad y cyhoedd o’r rôl a chwaraewyd gan Ferthyr Tudful yn natblygiad cerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru.

Roedd prosiect Atgofion Cerddoriaeth Merthyr, a ariannwyd yn rhannol gan First Campus, yn adrodd hanes positif cerddoriaeth boblogaidd yn y dref rhwng 1955 a chanol y 1970au. Roedd y prosiect yn cofnodi atgofion y sawl sy’n cofio digwyddiadau cerddorol ym Merthyr yn ystod y cyfnod hwn, yn ogystal ag ennyn diddordeb disgyblion Ysgolion Cynradd Pantysgallog a Gwaunfarren i ail-greu eu treftadaeth gerddorol.