Animeiddio Ysgol Gynradd Maindee

Dydd Mawrth 27 Awst 2019

Diolch Ysgol Gynradd Maindee am eich geiriau caredig!

Rydym yn falch iawn o glywed fod Ysgol Gynradd Maindee wedi gwir fwynhau cwrs animeiddio Winding Snake. Edrych ymlaen i’ch gweld eto yn fuan!

“Roeddem wrth ein bodd yn gweithio gydag animeiddwyr proffesiynol cwmni Winding Snake. Yn y sesiynau  cafodd y disgyblion gyfle i fod yn greadigol, disgleirio a chodi eu dyheadau wrth feddwl am swyddi a’i dyfodol y tu allan i’r ysgol.  Roedd y prosiect yn cynnwys gweithdy undydd gyda phob un o’n dosbarthiadau Blwyddyn 6. Daeth y tîm o Winding Snake i’r ysgol i weithio ar ddatblygu technegau animeiddio fel Stop Motion, Claymation a Pixillation.  Roedd yn anhygoel gweld y cynnydd  wnaeth y plant mewn cyn lleied o amser – roedd y cyfleoedd i gydweithredu rhwng y disgyblion yn wych!

Yn dilyn y prosiect, cafodd y plant a ddaliodd y byg ‘animeiddio’ ac a gafodd eu hysbrydoli i wneud gwaith pellach, gyfle i gymryd rhan mewn Clwb Animeiddio ar ôl ysgol o dan arweiniad Winding Snake. Cydweithiodd grŵp o 16 o ddisgyblion i greu fideo animeiddiedig hyrwyddol ar gyfer yr ysgol – buont yn gweithio gyda Winding Snake i ddewis thema ‘Amrywiaeth’ ar gyfer y fideo.

Unwaith eto, fe wnaethant ddefnyddio’r technegau animeiddio uchod i greu eu fideo ac roedd yr ysgol mor falch o’u gwaith anhygoel, Mae’r fideo cyfan i’w weld ar wefan yr ysgol.  Ers cymryd rhan, mae’r disgyblion wedi cael eu hysbrydoli gymaint maen’t am barhau â’u Taith Animeiddio, fel ein bod yn defnyddio’r gwahanol dechnegau a ddysgodd Winding Snake inni yn ein cwricwlwm ehangach.  Dau Enghraifft o hyn yw:- Defnyddio Claymation i gynrychioli’r Gofod a’r System Solar mewn Gwyddoniaeth a defnyddio Stop Motion i ddangos taith ‘Plastig i’r Cefnfor’ fel rhan o’n prosiect Nodau Byd-eang,  bu llawer mwy o gyfleoedd hefyd!  Mae animeiddio wedi caniatau ein disgyblion i fod yn hyderus ac yn fedrus wrth gyflwyno eu gwaith mewn ffyrdd creadigol a harneisio pŵer technoleg yn yr ystafell ddosbarth! Mae wedi cynyddu ymgysylltiad a chymhelliant i rai o’n disgyblion ynghyd â chaniatáu iddynt ymarfer sgiliau mewn gwahanol gyd-destunau a fydd yn ddefnyddiol iddynt yn y byd go iawn.  Diolch i Winding Snake am eich gwaith anhygoel gyda’r plant, ac i First Campus am hwyluso’r prosiect. Byddem yn bendant yn croesawu unrhyw gyfleoedd i ddatblygu ein partneriaeth ymhellach.”  

Mr Jones, Ysgol Gynradd Maindee.