Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA3

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9, 1af-3ydd, Gorffennaf 2020

Darganfod mwy
NEWYDDION

Ymweliad Ysgol St Illtyd

Darganfod mwy
CA3

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9, 1af-3ydd, Gorffennaf 2020

Darganfod mwy
CA2
CA3

SHEP – Edrychwch be wnaethon ni dros yr haf!

Darganfod mwy

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

Newyddion Gweld y Cwbl

Chwarae Plant

14th Tachwedd 2019

Chwarae Plant Mae ein cyrsiau Chwarae Plant wedi hen ddechrau o amgylch De Ddwyrain Cymru. Ydych chi wedi meddwl am…

Mae Prifysgol De Cymru’n falch iawn o’ch gwahodd chi i wylio ffrwd fyw DARLITHOEDD NADOLIG y Sefydliad Brenhinol – ‘Secrets…

SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) 2019 Mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd wedi bod yn ymweld â…

Diolch Ysgol Gynradd Maindee am eich geiriau caredig! Rydym yn falch iawn o glywed fod Ysgol Gynradd Maindee wedi gwir…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2019

We had lots of fun yesterday getting to know the pupils in the new Young Carers After School Club @easternhighcdf favourite question from beach ball icebreaker - if you were a breakfast cereal what kind would you be?! 🥣

AG TGAU @cardiffmet gyda @Ferndalesch Dosbarthu sgiliau a chyfnodau dysgu 🤽‍♂️🧗🏻🚴‍♀️🏆🎾

4

Second workshop on the GCSE PE programme with @Ferndalesch today @cardiffmet Looking at classification of skills and stages of learning 🏃‍♂️🎾🏆🚵🏻‍♂️🤽‍♂️

3

Another wonderful animated Rangoli session today at St Peters Village School, about an hour from central Ajmer. He we are with the brilliant Principal’s #artthatbinds @WAICymruWales @BCouncil_Wales @firstcampus @FfilmCymruWales @Arts_Wales_

4