Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

There are no upcoming digwyddiadau.

Newyddion Gweld y Cwbl

Wythnos Addysg Oedolion 2021

Wythnos Addysg Oedolion 2021

10th Medi 2021

Dewch i ymuno â’r Llinyn Oedolion Campws cyntaf ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn yn Wythnos Addysg Oedolion 2021. Dysgwch…

Cwrdd â’r Tîm – Bronwen

Cwrdd â’r Tîm – Bronwen

31st Awst 2021

Hi, Bronwen ydw i ac rwy’n gweithio fel Cydlynydd Cyfathrebu ar gyfer Campws Cyntaf. Rwy’n gyffrous iawn ac yn edrych…

Podlediad:Canfod eich llwybr i Addysg Uwch

Podlediad:Canfod eich llwybr i Addysg Uwch

22nd Gorfennaf 2021

Gall ennill cymwysterau lefel uwch agor drysau i well gyrfaoedd, cyflog uwch neu fwy o ddewisiadau bywyd. Mae Nia Parry…

“‘Blychau Potensial’ yn cyflwyno ffordd hwyliog o ailgysylltu â dysgu”

“‘Blychau Potensial’ yn cyflwyno ffordd hwyliog o ailgysylltu â dysgu”

08th Mehefin 2021

Ysgrifennodd Met Caerdydd nodwedd wych ar ein Blychau Potensial (linc i’r erthygl wreiddiol yma: https://www.metcaerdydd.ac.uk/news/Pages/Boxes-of-Potential-delivering-a-fun-way-of-reconnecting-with-learning.aspx Mae Campws Cyntaf, Ymgyrraedd yn…

Fideo Gweld Y Cwbl

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 – Prifysgol Metropolitan Caerdydd & Prifysgol De Cymru

Students who are 'estranged' have no communicative relationship with either of their living biological parents and often their wider family networks as well. Check the tweets below for more helpful information!

@PCamhs We are running a consultation for our inquiry into Mental Health support in HE, please send us your thoughts https://business.senedd.wales/mgConsultationDisplay.aspx?id=476&RPID=1839891&cp=yes ✏️

Fel rhan o #wythnosdysguoedolion, rydym yn ymuno ag @AmgueddfaCymru i gynnal dwy sesiwn ‘Ysbrydoli Gweithgareddau Digidol’ am ddim! Tocynnau 👇

@StFagans_Museum Caerdydd (17 Hydref) 🎟️: https://buff.ly/3EjlRx1
@The_Waterfront Abertawe (19 Hydref) 🎟️: https://buff.ly/3SSSy8G

For #adultlearnersweek, we’re teaming up with @AmgueddfaCymru to host two free in-person ‘Inspiring Digital Activities’ sessions! Tickets 👇

@StFagans_Museum Cardiff (17 October) 🎟️: https://buff.ly/3SBMnGz
@The_Waterfront Swansea (19 October) 🎟️: https://buff.ly/3Mbd7va