Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

CA3
CA4
NEWYDDION
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]
CA3
CA4
NEWYDDION
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

There are no upcoming digwyddiadau at this time.

Newyddion Gweld y Cwbl

Cwrdd â’r Tîm – Natalie

Cwrdd â’r Tîm – Natalie

25th Ionawr 2021

Helo, Nat Kendrick-Doyle ydw i a fi yw un o’r ddau swyddog newydd ar gyfer llinyn Oedolion a Grwpiau Bregus….

Dyddiad Cau Ceisiadau UCAS Newydd

Dyddiad Cau Ceisiadau UCAS Newydd

25th Ionawr 2021
Cwrdd â’r Tîm – Ceri

Cwrdd â’r Tîm – Ceri

18th Ionawr 2021

Fy enw i yw Ceri a fi yw’r Swyddog First Campus newydd wedi’i leoli ym Metropolitan Caerdydd! Rwyf wedi gweithio…

Cwrdd â’r Tîm – Jess

Cwrdd â’r Tîm – Jess

18th Ionawr 2021

Hi!! Fy enw i yw Jess a fi yw Gweinyddwr First Campus wedi’i leoli ym Mhrifysgol De Cymru ers Awst…

Fideo Gweld Y Cwbl

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 – Prifysgol Metropolitan Caerdydd & Prifysgol De Cymru

‘Gweithiwch yn galed a chymerwch y cyfleoedd sy’n dod ar eich traws’ meddai’r athletwr, myfyriwr Doethuriaeth a darlithiwr @BradWooldridge1 yn ein Blwch Potensial chwaraeon, iechyd a lles #BPCC #GofalwyrIfanc #ProfiadGofalu

‘Work hard and take opportunities that come your way’ says athlete, PhD student and lecturer @BradWoolridge1 in our sport, health and wellbeing Box of Potential #BOPFC #Youngcarers #CareExperienced

@firstcampus @Laureate_Wales Thank you so much. It's a beautiful project to be involved with. 📚

I am THRILLED to have a Royal Mail postbox in Cardiff! Thank you @RoyalMail & @WorldBookDayUK. It celebrates #Gaslight which is set in Cardiff & the work I've been doing with @LitWales as @Laureate_Wales
It is a thing of absolute beauty & I am totally honoured.
#WorldBookDay