Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA5
AB
HEI-CY

Datblygu Talent STEM

Darganfod mwy
CA4
CA5
AB
PC

Ysgol y Haf Prosiect Darganfod

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

“Hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR IAWN i chi am eich cefnogaeth barhaus, rydych chi wir yn gwneud y digwyddiadau hyn lawer yn haws.”
Travelling Ahead

18/04/2018 USW Ffair Wybodaeth

Darganfod mwy
HEI-CY

USW Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Flynyddol 26 Jan 2018

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

06/07/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

Newyddion Gweld y Cwbl

Sioe Haf Llundain a Seremoni Wobrwyo Aeth aelodau o’r clwb ar ymweliad i Lundain fel rhan o Glybiau Sadwrn Cenedlaethol…

Bu deuddeg person ifanc rhwng 13-16 mlwydd oed dreulio hanner tymor mis Mai yn stiwdios yr ATRiuM, Prifysgol De Cymru,…

Ar 29 a 30 Mai, bu 20 person ifanc rhwng 10 a 16 mlwydd oed gymryd rhan mewn gweithdy deuddydd…

Gan weithio mewn partneriaeth gyda Travelling Ahead a Techniquest, bu First Campus yn helpu trefnu Fforwm Rhanbarthol Travelling Ahead yn…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018

Today was our last Parkour session at @nppschool with @RossLewisPT on the @foodandfunwales programme. We have really enjoyed meeting lots of young people from across Cardiff, hope you enjoy the rest of the summer holidays @cardiffmet #foodandfunwales #SHEP

Final day of teaching #streetdance for @ShepHtps and @firstcampus and what a brilliant time i’ve had! #foodfunwales #inclusive #dance #fitness https://t.co/DDH5jOrVl7

What an incredible time today @HTPSchool Thank you so much to @EK_Wood_Dance @firstcampus for such an exciting fun day of streetdance @foodandfunwales #foodfuncardiff #foodandfunwales #topcoaching #choreography #Dance #confidence #active

2

Tin Shed Theatre Co in partnership with First Campus are looking for 5 trainee individuals (18+) to support their next project of staging a re-telling of the classic tale Moby Dick on Newport's iconic Transporter Bridge. Application deadline 27th August https://t.co/dGHkg1ywJX