Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA3

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9, 1af-3ydd, Gorffennaf 2020

Darganfod mwy
NEWYDDION

Ymweliad Ysgol St Illtyd

Darganfod mwy
CA3

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9, 1af-3ydd, Gorffennaf 2020

Darganfod mwy
CA2
CA3

SHEP – Edrychwch be wnaethon ni dros yr haf!

Darganfod mwy

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

Newyddion Gweld y Cwbl

Chwarae Plant

14th Tachwedd 2019

Chwarae Plant Mae ein cyrsiau Chwarae Plant wedi hen ddechrau o amgylch De Ddwyrain Cymru. Ydych chi wedi meddwl am…

Mae Prifysgol De Cymru’n falch iawn o’ch gwahodd chi i wylio ffrwd fyw DARLITHOEDD NADOLIG y Sefydliad Brenhinol – ‘Secrets…

SHEP (Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol) 2019 Mae disgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o Gaerdydd wedi bod yn ymweld â…

Diolch Ysgol Gynradd Maindee am eich geiriau caredig! Rydym yn falch iawn o glywed fod Ysgol Gynradd Maindee wedi gwir…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2019

Working on vault skills in parkour as part of the ESOL Physical Literacy project at @willowshigh today, there is no such word as ‘can’t’! @RossLewisPT @CardiffMetCSSHS

Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol https://www.firstcampus.org/darlithoedd-nadolig-y-sefydliad-brenhinol/?lang=cy
Gwnewch yn siwr eich bod yn cael tocyn cyn gynted a phosib!

Royal Institution’s Christmas Lecture Series https://www.firstcampus.org/royal-institutions-christmas-lecture-series-2/
Book your tickets as soon as possible

Today we are saying a sad farewell to Annie Davies, she has been with First Campus since it’s launch 17 years ago! Annie, we wish you all the best in your new adventures, you will be missed! @cardiffmet @CardiffMetCSAD @CardiffMetCSSHS @CardiffMetCSM @CardiffMetCSE