Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

Newyddion Gweld y Cwbl

Wythnos Addysg Oedolion 2021

Wythnos Addysg Oedolion 2021

10th Medi 2021

  Dewch i ymuno â’r Llinyn Oedolion Campws cyntaf ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn yn Wythnos Addysg Oedolion 2021….

Cwrdd â’r Tîm – Bronwen

Cwrdd â’r Tîm – Bronwen

31st Awst 2021

Hi, Bronwen ydw i ac rwy’n gweithio fel Cydlynydd Cyfathrebu ar gyfer Campws Cyntaf. Rwy’n gyffrous iawn ac yn edrych…

Podlediad:Canfod eich llwybr i Addysg Uwch

Podlediad:Canfod eich llwybr i Addysg Uwch

22nd Gorfennaf 2021

Gall ennill cymwysterau lefel uwch agor drysau i well gyrfaoedd, cyflog uwch neu fwy o ddewisiadau bywyd. Mae Nia Parry…

“‘Blychau Potensial’ yn cyflwyno ffordd hwyliog o ailgysylltu â dysgu”

“‘Blychau Potensial’ yn cyflwyno ffordd hwyliog o ailgysylltu â dysgu”

08th Mehefin 2021

Ysgrifennodd Met Caerdydd nodwedd wych ar ein Blychau Potensial (linc i’r erthygl wreiddiol yma: https://www.metcaerdydd.ac.uk/news/Pages/Boxes-of-Potential-delivering-a-fun-way-of-reconnecting-with-learning.aspx Mae Campws Cyntaf, Ymgyrraedd yn…

Fideo Gweld Y Cwbl

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 – Prifysgol Metropolitan Caerdydd & Prifysgol De Cymru

If you're thinking about starting your own journey in higher education, or you're a #WideningAccess practitioner interested in innovative programmes, this if for you. Join us on Monday for this online event and find out how you could grab a £50 gift voucher.
#ChangeYourStory

I ddathlu #WythnosAddysgOedolion, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Merthyr mewn partneriaeth â @firstcampus yn cynnig dangosiad am ddim o’r ffilm PRIDE, stori sydd yn ysbrydoli, o gymuned pwll glo yng Nghymru ✨

🗓️Dydd Mercher 22 Medi. I gael tocyn

🔗https://www.firstcampus.org/event/pride-a-special-screening-for-adult-learners-week/

To celebrate #AdultLearnersWeek Merthyr Adult Community Learning in partnership with @firstcampus are offering a free showing of the film PRIDE, an uplifting story of a Welsh mining community.✨

🗓️Wednesday 22 September.

🔗https://www.firstcampus.org/event/pride-a-special-screening-for-adult-learners-week/

📣Dyw hi ddim yn rhy hwyr i archebu lle ar sesiwn flasu fyw am ddim yn yr #WythnosAddysgOedolion.
🔗
Cliciwch y ddolen islaw i ddarganfod amrywiaeth o sesiynau blasu cyffrous.
👇🏽👇🏽👇🏽
http://bit.ly/3hCZV3Z

#newiddystori