Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA4

Ysgol Haf CA4

Darganfod mwy
CA4

Diwrnod Ysbrydoliaeth Prifysgol – Prifysgol Caerdydd

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

“Hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR IAWN i chi am eich cefnogaeth barhaus, rydych chi wir yn gwneud y digwyddiadau hyn lawer yn haws.”
Travelling Ahead

18/04/2018 USW Ffair Wybodaeth

Darganfod mwy
HEI-CY

USW Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Flynyddol 26 Jan 2018

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

 • Cardiff Metropolitan University

  23/06/18 Diwrnodau Agored Met Caerdydd- Campws Cyncoed

  23rd Mehefin

  Diwrnodau Agored Met Caerdydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Yn Met Caerdydd rydym yn cynnal Diwrnodau Agored israddedig ar y campws trwy gydol y flwyddyn....

 • Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018 Dydd 1

  4th Gorfennaf

  Mae Prosiect Preswyl Blwyddyn 9 yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr dreulio dwy noson a thri diwrnod ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd,...

 • Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018 Dydd 2

  5th Gorfennaf

  Mae Prosiect Preswyl Blwyddyn 9 yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr dreulio dwy noson a thri diwrnod ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd,...

 • Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018 Dydd 3

  6th Gorfennaf

  Mae Prosiect Preswyl Blwyddyn 9 yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr dreulio dwy noson a thri diwrnod ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd,...

Newyddion Gweld y Cwbl

Bu deuddeg person ifanc rhwng 13-16 mlwydd oed dreulio hanner tymor mis Mai yn stiwdios yr ATRiuM, Prifysgol De Cymru,…

Bu naw o bobl ifanc rhwng 14-17 oed gymryd rhan mewn gweithdy paentio digidol am ddiwrnod. Fe ddysgon nhw sut…

Gan weithio mewn partneriaeth gyda Travelling Ahead a Techniquest, bu First Campus yn helpu trefnu Fforwm Rhanbarthol Travelling Ahead yn…

Ar 17 Mawrth 2018, bu cyfranogwyr o ysgolion ledled De Ddwyrain Cymru gymryd rhan mewn gweithdy Cerameg fel rhan o…

Video

Atgofion Cerddoriaeth Merthyr

For anyone interested in creativity, design and the perfoming arts this exhibition is a well worth seeing. Further proof as to why @rwcmd is rated the best Drama School in the UK. #cardiff https://t.co/kvaOp5E38I

Congratulations Maris. 👏

Praise cards for these three today, brilliant work in ambition Kieron, loushum and Harvey

Are you interested in a food science and technology career?
Would you like to experience university life in Cardiff?
Are you a Year 12 student?
If so, there's still time to apply for our free IGD food science summer school.
https://t.co/9viB2ZW8Dj