Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA3
CA4

Hay Taith y Sgriblwyr

Darganfod mwy
CA5

Gweithdai Datblygu Portffolio Celf a Dylunio

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

“Hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR IAWN i chi am eich cefnogaeth barhaus, rydych chi wir yn gwneud y digwyddiadau hyn lawer yn haws.”
Travelling Ahead

18/04/2018 USW Ffair Wybodaeth

Darganfod mwy
HEI-CY

USW Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Flynyddol 26 Jan 2018

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

Newyddion Gweld y Cwbl

Dechreuodd y Rhaglen Mentora TGAU Mathemateg a Saesneg, sy’n fenter ar y cyd rhwng Campws Cyntaf a Chonsortiwm Canolbarth y…

Croesawyd dros 150 o ddisgyblion ymroddedig Blwyddyn 11 o bedair Ysgol Uwchradd ym Merthyr* i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis…

Mynychodd disgyblion Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Pontypridd â Champws Trefforest am Raglen Adolygu Llenyddiaeth Saesneg ar ddiwedd mis Tachwedd/cychwyn…

Mae Clwb Sadwrn Cenedlaethol Gwyddoniaeth First Campus yn un o dri Chlwb yn y DU!   Ymwelodd aelodau’r clwb â…

Video Gweld Y Cwbl

Video

My Education 2017

3rd October 2017

[statictweets skin=”default” resource=”usertimeline” user=”firstcampus” list=”” query=”” id=”” count=”4″ retweets=”on” replies=”on” ajax=”off” show=”username,screenname,avatar” /]