Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA3

Cemeg adeg y Nadolig 2018

Darganfod mwy
CA4
CA5
AB
PC

Prosiect Darganfod 2018-19

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

‘Mae wedi bod yn brofiad llawn cymhelliant. Roedd nifer o fy nisgyblion eisoes yn meddwl am ddod i’r brifysgol ond doedd dim syniad ganddynt beth i’w ddisgwyl. Mae’r profiad wedi gwneud iddynt weld sut fywyd yw bywyd prifysgol a’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael. Rwy’n credu bod y cyfle i aros yn y neuaddau preswyl wedi bod yn wych gan fod gan y disgyblion ddim syniad beth i’w ddisgwyl!’

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

06/07/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

 • Prosiect Dyfodol Hyderus 2018/19 – 1

  23rd Hydref

  Mae prosiect Dyfodol Hyderus, wedi’i ariannu gan Brifysfol Caerdydd, yn brosiect ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal rhwng 14 a 19 oed, i’w helpu i wella eu dyheadau a hyder.

 • 27/10/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

  27th Hydref

  Mae ymweld â Phrifysgol Caerdydd yn rhoi’r cyfle i chi archwilio’r campws a’r cyfleusterau, i gwrdd â myfyrwyr a staff...

 • Prosiect Darganfod 2018/19 – 2

  30th Hydref

  Mae’r Prosiect Darganfod yn gynllun i bobl ifanc sydd â diagnosis o Anhwylder Sbectrwm Awtistig, sydd rhwng 14 ac 19 oed ac sydd â’u bryd ar fynd i addysg uwch yn y pen draw.

 • 03/11/2018 Prifysgol De Cymru Diwrnod Agored

  3rd Tachwedd

  Mae diwrnodau agored yn ffordd ddelfrydol o ddarganfod a yw’r brifysgol yn iawn i chi.

Newyddion Gweld y Cwbl

Mae First Campus wedi cynnal cyfres o sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus dros yr haf ar gyfer staff Addysg Uwch ym…

Rhaglen Talent STEM

19th Medi 2018

Datblygwyd rhaglen Talent STEM mewn partneriaeth â’r Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yng Nghymru a Swyddfa Datblygu’r Brifysgol Agored. Fel rhan…

Rhaglen seiliedig mewn ysgolion yw Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) sy’n darparu prydau bwyd iachus, bwyd ac addysg ar faetheg, gweithgarwch…

Ysgol Haf 2018

14th Medi 2018

Cynhaliwyd yr Ysgol Haf flynyddol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd rhwng 23 – 26 Gorffennaf 2018 yn ystod wythnos gyntaf gwyliau’r…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018

Didn't manage to make it to the National Saturday Summer Show in June? Don't worry, you can visit online! Thank you to @GetRevolved who have captured the show amazingly. https://t.co/VpHEA0TtDe

Could we incorporate this into Year 8 choices evening? Or perhaps beforehand?
@AlisonLambert18 @HHSciDept https://t.co/tQp8U6Gtm6

TEACHERS – We’re hosting a Webinar on Careers in Veterinary Science on 24th October at 12:30pm! Watch the Webinar LIVE from Careers Wales TV. Find out more here: https://t.co/2zzbLCLV9W

Do you work in a school in challenging circumstances? You may be eligible for a grant to help run events or activities over #BSW19 next March! We’re particularly keen on cross-curricular events which challenge the stereotype of science. Deadline: Nov 12.  https://t.co/8aizVF3Yv9