Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA3
CA4

Llythrennedd Corfforol ESOL

Darganfod mwy
CA2

SHEP - Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (Bwyd a Hwyl Cymru)

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

‘Mae wedi bod yn brofiad llawn cymhelliant. Roedd nifer o fy nisgyblion eisoes yn meddwl am ddod i’r brifysgol ond doedd dim syniad ganddynt beth i’w ddisgwyl. Mae’r profiad wedi gwneud iddynt weld sut fywyd yw bywyd prifysgol a’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael. Rwy’n credu bod y cyfle i aros yn y neuaddau preswyl wedi bod yn wych gan fod gan y disgyblion ddim syniad beth i’w ddisgwyl!’ Cwrs Preswyl Blwyddyn 9

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

06/07/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

 • Hylifau Pennaf 2019 3

  24th Mehefin

  Rhaglen sy’n cael ei redeg gan y Adam Day o Adran Gemeg Prifysgol Caerdydd yw ‘Hylifau Pennaf’, gyda’r nod o gyflwyno disgyblion i asidau, alcalïau a’r dangosyddion a ddefnyddir i’w gwahaniaethu.

 • Diwrnod Ymweld â’r Campws CA3 PDC 5

  25th Mehefin

  Nod y Diwrnodau Ymweld â’r Campws yw codi dyheadau addysgol trwy roi cyfle i ddisgyblion yn CA3 i ymweld â Champws Prifysgol a chymryd rhan mewn sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad rhyngweithiol yn ymdrin â phynciau megis Chwalu Mythau yn ymwneud â Chyllid Prifysgol, Eich Gyrfa yn y Dyfod...

 • Llythrennedd Corfforol ESOL 4

  25th Mehefin @ 3:00 pm - 5:00 pm

  Datblygwyd y prosiect hwn yn arbennig ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows gan First Campus a’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, er mwyn cefnogi’r bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau Saesneg.

 • Able Radio Roots 2019 6

  28th Mehefin

  Gan weithio gyda myfyrwyr ysgol uwchradd o'r gymuned teithwyr ifanc, lluniodd Radio Abl - sioe radio yn trafod materion sy'n berthnasol i'r grŵp hwn.

Newyddion Gweld y Cwbl

Ymwelodd tri ar ddeg o ofalwyr ifanc o Dorfaen, ynghyd â’u gweithwyr cymorth, â Champws Dinas Casnewydd ym Mhrifysgol De…

Fis Chwefror eleni, gyda chefnogaeth First Campus, cynhaliwyd Fforwm ‘Travelling Ahead’ De Cymru yng Ngholeg Merthyr. Cafodd aelodau o Lywodraeth…

Ymwelodd pymtheg o ferched Blwyddyn 8 â’r Labordy Chwaraeon yng Nglyntaf Uchaf ac yna’r Parc Chwaraeon i gael trosolwg o’r…

Yn ddiweddar cynhaliodd First Campus Ddosbarth Meistr Proffesiynol fel rhan o’u Rhaglen Clybiau Dydd Sadwrn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Daeth…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018

Mwynheuodd blant fl6 ymweliad i brifysgol De Cymru heddiw. Year 6 children enjoyed their day @firstcampus today, learning all about life at University. #raisingaspirations #futurelearning

@HawthornHighSch using programming skills for lunar Landers and sequencing DNA from the Mars Rover @Museum_Cardiff @firstcampus #MissiontoMars

3

@HawthornHighSch Using STEM and design knowledge to build a shelter on Mars @Museum_Cardiff @firstcampus #MissiontoMars

2

Great to see some of our Trio Sci Cymru Schools at #stemlive2019 this morning with @firstcampus 👩‍🚀👨‍🚀 https://t.co/IpVlDnmVBn