Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

CA3
CA4
NEWYDDION

CA3
CA4
NEWYDDION

Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION

Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION

CA3
CA4
NEWYDDION

Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION

Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]
CA3
CA4
NEWYDDION

CA3
CA4
NEWYDDION

Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION

Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

Newyddion Gweld y Cwbl

Dyma animeiddwyr anhygoel y dyfodol! Cyn y cloi, cychwynnodd First Campus weithdai blasu animeiddio mewn partneriaeth â Winding Snake mewn…

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu…

Rydym wedi cael dechrau da iawn i’r Clwb Sadwrn y tymor hwn. Rydym yn ffodus iawn i fod yn rhan…

Rhannu Newyddion Da!

17th Ebrill 2020

Ysgol Sant Illtyd, rydym yn falch iawn eich bod wedi mwynhau ein rhaglenni y tymor diwethaf. Diolch am eich erthyglau…

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 – Prifysgol Metropolitan Caerdydd & Prifysgol De Cymru

#NotJustForBoys i ferched👩‍🔬🔨🔭

Mae Gyrfaoedd STEM yn erbyn COVID-19 yn gyfres o weminarau rhyngweithiol sy'n arddangos #menywodmewnSTEM #merchedmewnSTEM mewn partneriaeth â @Technocamps, @ABPI_UK ac @RoyalMintUK.

Cofrestrwch yma: https://buff.ly/2M2RFKm

A CEP briefing paper about the impact of Covid-19 on social mobility recommends a National Tutoring Service, with undergraduates and graduates helping children to catch up during the next school year. Do you think it's a good idea?
#wideningparticipation

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cepcovid-19-004.pdf

The Hwb is providing a fantastic resource which will be of interest to all our Year 11 learners. It has links to free courses, Ted talks, videos and reading lists in most subject areas to support your future aspirations.
#DigitalLearning #wideningparticipation #homeschooling

The Universities of Cardiff, Bath and Exeter are hosting a series of online conferences for students considering University as their next step. Make sure you register via
👉 http://exeter.ac.uk/iagconferences 👈

@UniofBath @UniofExeter @cardiffuni #university #HigherEducation #education