Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA3

Cemeg adeg y Nadolig 2018

Darganfod mwy
CA4

Cyfres Gweithdai TGAU Bwyd a Maetheg 2018-2019

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

‘Mae wedi bod yn brofiad llawn cymhelliant. Roedd nifer o fy nisgyblion eisoes yn meddwl am ddod i’r brifysgol ond doedd dim syniad ganddynt beth i’w ddisgwyl. Mae’r profiad wedi gwneud iddynt weld sut fywyd yw bywyd prifysgol a’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael. Rwy’n credu bod y cyfle i aros yn y neuaddau preswyl wedi bod yn wych gan fod gan y disgyblion ddim syniad beth i’w ddisgwyl!’

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

06/07/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

 • Prosiect Dyfodol Hyderus 2018/19 – 3

  11th Rhagfyr

  Mae prosiect Dyfodol Hyderus, wedi’i ariannu gan Brifysfol Caerdydd, yn brosiect ar gyfer plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal rhwng 14 a 19 oed, i’w helpu i wella eu dyheadau a hyder.

 • Cyfres Gweithdai TGAU Bioleg 2018_2019 – 1

  17th Rhagfyr

  Dyluniwyd y gweithdai hyn gan Adran Gwyddorau Biofeddygol Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd a nhw sydd hefyd yn cyflwyno'r gweithdai. Nod y gweithdai yw datblygu sgiliau a gwybodaeth o fewn cwricwlwm TGAU Bioleg CBAC ar ddau faes penodol; DNA a Chlefyd.

 • Cyfres Gweithdai TGAU Bwyd a Maetheg 2018-2019 1

  17th Rhagfyr

  Dyma gyfle i gyfranogwyr ehangu eu dysgu o fewn TGAU Bwyd a Maetheg CBAC mewn tri maes penodol;  Maetheg, Technoleg Bwyd a Lletygarwch.

 • Cemeg adeg y Nadolig 2018

  18th Rhagfyr

  Gan weithio mewn partneriaeth â'r Dr Suzy Keane, Rheolwr Academaidd Cemeg a Gwyddoniaeth Fferyllol yn PDC, bydd 16 disgybl blwyddyn 9 mwy abl a thalentog yn cael eu gwahodd i ymweld â'r labordai Cemeg ar Gampws Glyn-taf Uchaf.

Newyddion Gweld y Cwbl

Dewch i wybod mwy am brosiect Byw’n Lleol Dysgu’n Lleol: http://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/1340114-hidden-histories-of-caerau-and-ely  

Mae First Campus wedi cynnal cyfres o sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus dros yr haf ar gyfer staff Addysg Uwch ym…

Rhaglen Talent STEM

19th Medi 2018

Datblygwyd rhaglen Talent STEM mewn partneriaeth â’r Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yng Nghymru a Swyddfa Datblygu’r Brifysgol Agored. Fel rhan…

Rhaglen seiliedig mewn ysgolion yw Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) sy’n darparu prydau bwyd iachus, bwyd ac addysg ar faetheg, gweithgarwch…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018

I gofrestru ar gyfer prosiect GCSE Biology cysylltwch â ni ar: firstcampus@cardiffmet.ac.uk @cardiffmet @Cardiff_Met_BMS @DrCathWithycomb

2

Limited spaces available on our GCSE Biology Workshop Series @cardiffmet. An opportunity for Year 10 pupils to learn more about DNA and Disease in our practical, lab based sessions @Cardiff_Met_BMS @DrCathWithycomb

2

I gofrestru ar gyfer Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol, *19 Rhagfyr*, cysylltwch â ni ar: uniinspirationday@caerdydd.ac.uk

To sign up for our Uni Inspiration Day, *19th December*, please contact us at: uniinspirationday@cardiff.ac.uk