Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru; mae’n codi dyheadau ac ymwybyddiaeth o Addysg Uwch ymhlith dysgwyr wedi’u tangynrychioli trwy weithgareddau a gweithdai, sy’n digwydd mewn sefydliadau Addysg Uwch.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA2
CA4

Gŵyl Bêl-droed i Ferched

Darganfod mwy
CA4

Diwrnod Ysbrydoliaeth Prifysgol - Prifysgol Caerdydd

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

“Hoffwn ddweud DIOLCH YN FAWR IAWN i chi am eich cefnogaeth barhaus, rydych chi wir yn gwneud y digwyddiadau hyn lawer yn haws.”
Travelling Ahead

18/04/2018 USW Ffair Wybodaeth

Darganfod mwy
HEI-CY

USW Cynhadledd Athrawon a Chynghorwyr Flynyddol 26 Jan 2018

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

Newyddion Gweld y Cwbl

Ysgol Animeiddio y Pasg

24th Ebrill 2018

Bu 33 o bobl ifanc yn mynychu bob diwrnod dros wyliau’r Pasg, o flwyddyn 7 i oed ôl-16 o ysgolion…

Roedd Campws y Ddinas, PDC yn llawn ymwelwyr ifanc ar 27 Mawrth pan ddaeth disgyblion Blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd…

Cemeg ar waith

24th Ebrill 2018

Bu deunaw disgybl Blwyddyn 9 Ysgolion Llysweri, Llanwern a Brynmawr ymweld â Champws Glyn-taf Uchaf ar 28 Mawrth ar gyfer…

Bu un deg pedwar person ifanc o Ferthyr a RCT gymryd rhan mewn gweithdy Ysgrifennu a Chynhyrchu Caneuon yn yr…

Video Gweld Y Cwbl

Video

Atgofion Cerddoriaeth Merthyr

Students enjoying the sunshine during lunch #UniInspirationDay Disgyblion yn mwynhau'r heulwen yn ystod amser cinio #DiwrnodYsbrydoli'rBrifysgol

Help us promote collaboration in consultation with learners, parents, education consortia and local authorities by responding to the #Post16LearningWales consultation: https://t.co/gdhKPq3fkL #EducationReformWales

Well done to all the @cardiffmet Student Ambassadors who took part in Child Protection Training this morning in preparation for our Year 9 Residential Project in July. What a great group we have, were looking forward to working with you! #graduateattributes #employabilityskills

Its @CSADCeramics turn! Sorrell Art club workshops run Saturday mornings, offering free Art classes to young adults age 15/16 across a 30 week program giving participants experience of subjects available within degree programmes at Cardiff Metropolitan school of Art & Design. https://t.co/qWPvnpKCjy