Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Tîm First Campus Y Cwtch

CA3
CA4
NEWYDDION
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]
CA3
CA4
NEWYDDION
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

There are no upcoming digwyddiadau at this time.

Newyddion Gweld y Cwbl

Y Gweinidog Addysg yn gweld sut mae First Campus yn cefnogi plant yn ystod y gwyliau haf.

Y Gweinidog Addysg yn gweld sut mae First Campus yn cefnogi plant yn ystod y gwyliau haf.

31st Gorfennaf 2020

Mae First Campus wedi lansio ein Her Haf mewn partneriaeth â  Cyngor Caerdydd a Chyngor Dinas Casnewydd. Rydym wedi darparu 3600 o becynnau gweithgaredd ar gyfer plant sy’n mynychu ysgolion mewn ardaloedd difreintiedig yn y ddwy ddinas. Yn ystod gwyliau, mae rhai plant yn profi arwahanrwydd cymdeithasol a diffyg ysgogiad deallusol ddarperir fel arfer gan weithgareddau cyfoethogi ysgol neu deulu. Gyda chymorth busnes dosbarthu lleol, rydym wedi sicrhau na fydd y 900 o ddysgwyr yn ein hysgolion difreintiedig yn colli allan eleni.  Dyma y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yn ymweld ac…

Croeso i her yr haf First Campus!

Croeso i her yr haf First Campus!

23rd Gorfennaf 2020

Croeso i her yr haf First Campus! Rydym wedi llunio 4 sesiwn ar gyfer y plant yr haf hwn. Mae’r…

Prosiect Pasg Turnip Starfish & First Campus – Beth ddigwyddodd 2020

Prosiect Pasg Turnip Starfish & First Campus – Beth ddigwyddodd 2020

04th Mehefin 2020

Dros wyliau’r Pasg cyflwynodd Turnip Starfish  eu prosiect arlunio ac animeiddio cyntaf ar lein  i bobl ifanc. Cafodd y bobl…

Casglu Covid – rhan o’r hanes!

Casglu Covid – rhan o’r hanes!

03rd Mehefin 2020

Mae Amgueddfa Cymru  wedi lansio apêl gyhoeddus uchelgeisiol i gasglu profiadau pobl Cymru o gyfnod Covid-19. Fel y cam cyntaf…

Fideo Gweld Y Cwbl

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 – Prifysgol Metropolitan Caerdydd & Prifysgol De Cymru

Virtual afternoon tea, What a lovely selection of cake!

Lena's the Money and Support Advisor at @UniSouthWales, she's encouraging care experienced students to #TickTheBox to get themselves the best start at university

Newyddion gwych @firstcampus wedi cael hwb ariannol o £2 filiwn
https://universityofsouthwales.sharepoint.com/sites/staff/sitepages/en-cy/first-campus-receives-%C2%A32million-funding-boost-(en).aspx

Fantastic news that @firstcampus has received a £2million funding boost
https://universityofsouthwales.sharepoint.com/sites/staff/SitePages/en-GB/first-campus-receives-%C2%A32million-funding-boost-(en).aspx