Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu. Tîm

I Ddod Y Cwtch

CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
Darganfod mwy
CA3
CA4
NEWYDDION
MENTORA
Darganfod mwy
Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran. [categories_large]

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

There are no upcoming digwyddiadau at this time.

Newyddion Gweld y Cwbl

Cwrdd â’r Tîm – Natalie

Cwrdd â’r Tîm – Natalie

25th Ionawr 2021

Helo, Nat Kendrick-Doyle ydw i a fi yw un o’r ddau swyddog newydd ar gyfer llinyn Oedolion a Grwpiau Bregus….

Dyddiad Cau Ceisiadau UCAS Newydd

Dyddiad Cau Ceisiadau UCAS Newydd

25th Ionawr 2021
Cwrdd â’r Tîm – Ceri

Cwrdd â’r Tîm – Ceri

18th Ionawr 2021

Fy enw i yw Ceri a fi yw’r Swyddog First Campus newydd wedi’i leoli ym Metropolitan Caerdydd! Rwyf wedi gweithio…

Cwrdd â’r Tîm – Jess

Cwrdd â’r Tîm – Jess

18th Ionawr 2021

Hi!! Fy enw i yw Jess a fi yw Gweinyddwr First Campus wedi’i leoli ym Mhrifysgol De Cymru ers Awst…

Fideo Gweld Y Cwbl

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 – Prifysgol Metropolitan Caerdydd & Prifysgol De Cymru

Make a difference with us as our Communications Co-ordinator. 6 days to apply. #SocialMediaManagement #communications #events #highereducation #jobsinWales
Gwnewch wahaniaeth gyda ni fel ein Cydlynydd Cyfathrebu. 6 diwrnod i wneud cais. #swyddiYngNghymru #cyfathrebu

6 days left to apply for this exciting data analyst role with
@firstcampus
#highereducation #JobsinWales

6 diwrnod ar ôl i wneud cais. Dewch i ymuno â ni.
Quote Tweet

Today we needed to use REX to help us with our Retrieval skills. Why is the Shampoo bar so sustainable? We learnt that Parabens are harmful.These are found in a wide range of hair products but NOT in Alter/native bars @firstcampus @RinglandPrimary @EcoSchoolsWales @EAS_LLCEnglish

I'm not sure who's happier in this picture 🐐@ckkhaira

For our final #MentalHealthAwarenessWeek feature we're finding out how two pigmy goats are being used to look out for student wellbeing at one Welsh school @actnforchildren

More here: https://bit.ly/33HT01U