Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr ifanc i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr ifanc i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr ifanc i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr ifanc i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA3
CA4

Clwb Sadwrn Cenedlaethol - Gwyddoniaeth 2019

Darganfod mwy
CA4

Cyfres Gweithdai TGAU Bwyd a Maetheg 2018-2019

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

‘Mae wedi bod yn brofiad llawn cymhelliant. Roedd nifer o fy nisgyblion eisoes yn meddwl am ddod i’r brifysgol ond doedd dim syniad ganddynt beth i’w ddisgwyl. Mae’r profiad wedi gwneud iddynt weld sut fywyd yw bywyd prifysgol a’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael. Rwy’n credu bod y cyfle i aros yn y neuaddau preswyl wedi bod yn wych gan fod gan y disgyblion ddim syniad beth i’w ddisgwyl!’

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

06/07/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

 • Clwb Sadwrn Cenedlaethol – Gwyddoniaeth 2019 4

  23rd Chwefror

  Mae’r Clwb yn rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc ym mlwyddyn 9, 10 ac 11 i astudio Gwyddoniaeth bob bore Sadwrn yn eu coleg, prifysgol neu amgueddfa leol, yn rhad ac am ddim.

 • Clwb Celf a Dylunio Dydd Sadwrn 2018/2019 – 12

  23rd Chwefror @ 10:00 am - 1:00 pm

  Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

 • Prosiect Darganfod 2018/19 – 8

  5th Mawrth

  Mae’r Prosiect Darganfod yn gynllun i bobl ifanc sydd â diagnosis o Anhwylder Sbectrwm Awtistig, sydd rhwng 14 ac 19 oed ac sydd â’u bryd ar fynd i addysg uwch yn y pen draw.

 • Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol 7

  5th Mawrth @ 10:30 am - 12:30 pm

  Ydych chi erioed wedi bod eisiau ysgrifennu? A oes gennych uchelgais i ysgrifennu nofel, casgliad o farddoniaeth neu stori fer? Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i rai o’r sgiliau mwyaf gwerthfawr sydd eu hangen i ysgrifennu’n greadigol: dychymyg, hyder a dyfalbarhad.

Newyddion Gweld y Cwbl

Cemeg adeg y Nadolig

07th Ionawr 2019

Ymwelodd disgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Uwchradd Pen y Dre â Phrifysgol De Cymru, Campws Glyn-taf Uchaf, i gael blas…

Roedd Gwobrau Effaith PDC 2018 yn cydnabod academyddion y Brifysgol am eu gwaith yn tynnu sylw at rai o’r heriau…

Cynhelir Gwobrau V gan gylchgrawn Voice yng Nghasnewydd bob blwyddyn. Enillodd Moby Dick gan y Tin Shed Theatre Company yng…

Dewch i wybod mwy am brosiect Byw’n Lleol Dysgu’n Lleol: http://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/1340114-hidden-histories-of-caerau-and-ely  

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018

6J had an amazing Animation & Story telling workshop with @winding_snake & @firstcampus! 📲 #DigitalLiteracy #year6mps

Gwaith a gynhyrchwyd gan fyfyrwyr yn mynychu Saturday Art & Design Club gyda @cardiffmet @natsatclub @HEFCW @CardiffMetCSAD

4

The Saturday Art & Design Club @cardiffmet took part in a Sublimation Heat Press Printing session this week. Some creative and unique outcomes from using a range of materials to apply the ink @CardiffMetCSAD @natsatclub @HEFCW

4

Calling aspiring writers aged 16-18 in Wales: #BeaconsProject applications are open NOW for #HayFestival2019. Closes Friday 5 April https://t.co/0FGxFldxg8