Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Oedolion Projectiau Cynhwysol Pobl ifanc (10-16)

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Oedolion Projectiau Cynhwysol Pobl ifanc (10-16)

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Oedolion Projectiau Cynhwysol Pobl ifanc (10-16)

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

Oedolion Projectiau Cynhwysol Pobl ifanc (10-16)

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

 • DIWEDDARIAD: Coronafirws

  23rd Mawrth - 20th Ebrill

  Ar ôl ystyried yn ofalus ac adolygu’r canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu canslo holl brosiectau First Campus o’r 23ain Mawrth tan ddechrau tymor yr haf, dydd Llun 20fed Ebrill.

 • Ymweliad Campws, Iau 23 Ebrill (LLAWN)

  23rd Ebrill @ 9:30 am - 2:00 pm

  Ymweliadau Campws y Brifysgol Mae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar campws...

 • Ymweliad Campws, Iau 30 Ebrill (LLAWN)

  30th Ebrill @ 9:30 am - 2:00 pm

  Mae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar gampws prifysgol lleol. Yn ystod...

 • Ymweliad Campws, Mercher 6ed, Mai 2020 (LLAWN)

  6th Mai @ 9:30 am - 2:00 pm

  Ymweliadau Campws y Brifysgol Mae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar campws...

Newyddion Gweld y Cwbl

DIWEDDARIAD: Coronafirws

17th Mawrth 2020

Ar ôl ystyried yn ofalus ac adolygu’r canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi penderfynu canslo holl…

Heddiw bydd Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion, gwasanaethau gofalwyr a gofalwyr ifanc o bob rhan o Gymru yn cynnal cyfres o…

Dadl Newid Hinsawdd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Cymerodd 70 o fyfyrwyr o 6 ysgol yn Ne Ddwyrain Cymru ran yn…

Chwarae Plant

14th Tachwedd 2019

Chwarae Plant Mae ein cyrsiau Chwarae Plant wedi hen ddechrau o amgylch De Ddwyrain Cymru. Ydych chi wedi meddwl am…

Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 – Prifysgol Metropolitan Caerdydd & Prifysgol De Cymru

Look after yourself. Edrych ar ol dy hun. #youareimportant #rwyttiynbwysig

#amdani #goforit #barddoniaeth #poetsandpoems #haveago

‘Keep being you, Keep being awesome’ - what a great message in these challenging times for all our young people 👇🏻

Scones anyone? Scons i de? #mmmneis #sconeorscone #haveago