Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

CA2
CA3

Diwrnod Llythrennedd Digidol NDEC

Darganfod mwy
CA3

Prosiect Cyfoethogi Saenseg

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

 

‘Mae wedi bod yn brofiad llawn cymhelliant. Roedd nifer o fy nisgyblion eisoes yn meddwl am ddod i’r brifysgol ond doedd dim syniad ganddynt beth i’w ddisgwyl. Mae’r profiad wedi gwneud iddynt weld sut fywyd yw bywyd prifysgol a’r amrywiaeth o gyrsiau sydd ar gael. Rwy’n credu bod y cyfle i aros yn y neuaddau preswyl wedi bod yn wych gan fod gan y disgyblion ddim syniad beth i’w ddisgwyl!’

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

06/07/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

 • Clwb Sadwrn Cenedlaethol – Gwyddoniaeth 2019 10

  11th Mai

  Mae’r Clwb yn rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc ym mlwyddyn 9, 10 ac 11 i astudio Gwyddoniaeth bob bore Sadwrn yn eu coleg, prifysgol neu amgueddfa leol, yn rhad ac am ddim.

 • Clwb Celf a Dylunio Dydd Sadwrn 2018/2019 – 18

  11th Mai @ 10:00 am - 1:00 pm

  Mae’r prosiect yn rhoi cyfle i ddisgyblion CA4 gymryd rhan mewn sesiynau wythnosol o bynciau Celf a Dylunio gan ddefnyddio’r cyfleusterau yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

 • Prosiect Cyfoethogi Saenseg 13 – Dathliad

  15th Mai

  Bydd gwirfoddolwyr myfyrwyr y Brifysgol yn mynd i ysgolion lleol ac yn rhedeg clwb gwaith cartref a fydd yn annog ac yn ysbrydoli CA3 â'u hastudiaethau Saesneg.

 • Clwb Sadwrn Cenedlaethol – Gwyddoniaeth 2019 11

  18th Mai

  Mae’r Clwb yn rhoi cyfle unigryw i bobl ifanc ym mlwyddyn 9, 10 ac 11 i astudio Gwyddoniaeth bob bore Sadwrn yn eu coleg, prifysgol neu amgueddfa leol, yn rhad ac am ddim.

Newyddion Gweld y Cwbl

Ymwelodd tri ar ddeg o ofalwyr ifanc o Dorfaen, ynghyd â’u gweithwyr cymorth, â Champws Dinas Casnewydd ym Mhrifysgol De…

Fis Chwefror eleni, gyda chefnogaeth First Campus, cynhaliwyd Fforwm ‘Travelling Ahead’ De Cymru yng Ngholeg Merthyr. Cafodd aelodau o Lywodraeth…

Ymwelodd pymtheg o ferched Blwyddyn 8 â’r Labordy Chwaraeon yng Nglyntaf Uchaf ac yna’r Parc Chwaraeon i gael trosolwg o’r…

Yn ddiweddar cynhaliodd First Campus Ddosbarth Meistr Proffesiynol fel rhan o’u Rhaglen Clybiau Dydd Sadwrn ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Daeth…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018

Edrychwch ar y daflen atodedig am fanylion ar brosiect @firstcampus Paramaethu Ymarferol - Willows
See the attached flyer for details of our @firstcampus project Practical Permaculture - Willows @willowshigh

2

Edrychwch ar y daflen atodedig am fanylion ar brosiect @firstcampus Paramaethu Ymarferol - Butetown
See the attached flyer for details of our @firstcampus project Practical Permaculture - Butetown

2

Edrychwch ar y daflen atodedig am fanylion ar brosiect @firstcampus Paramaethu Ymarferol - Trebanog
See the attached flyer for details of our @firstcampus project Practical Permaculture - Trebanog

2

Edrychwch ar y daflen atodedig am fanylion ar brosiect @firstcampus Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol
See the attached flyer for details of our @firstcampus project Creative Writing Skills

2