Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

Croeso i First Campus

Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach a ariannir gan HEFCW yw First Campus. First Campus yw partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Ddwyrain Cymru. Ein nod yw ymgysylltu â phobl ifanc rhwng 10 ac 16 oed, ac oedolion 21 a throsodd sydd heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch, o’r ddau gwintel isaf o’r Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Byddwn hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, pobl sy’n gadael gofal a gofalwyr i helpu i leihau’r rhwystrau i addysg y mae’r grwpiau hyn yn eu hwynebu.

First Campus USW Cardiff Met Cardiff Uni OU RWCMD

NEWYDDION

Michael Sheen yn llongyfarch ffoaduriaid a cheiswyr lloches sydd wedi bod yn fyfyrwyr gyda ni yr hâf hwn.

Darganfod mwy
CA2

SHEP - Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (Bwyd a Hwyl Cymru)

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

“Yr hyn sy’n galonogol i mi yw gwybod y gallwch chi i gyd nawr helpu cymaint o bobl eraill.“Rydych chi’n gwybod sut beth yw bod yn y sefyllfa honno a byddwch nawr yn gallu cael effaith ar fywydau pobl eraill.” Michael Sheen

CA5
AB

18/04/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy
CA5
AB

06/07/2018 Prifysgol Caerdydd Diwrnodau Agored

Darganfod mwy

Porwch brosiectau First Campus fesul grŵp oedran.

Digwyddiadau ar ddod Gweld y Cwbl

There are no upcoming digwyddiadau at this time.

Newyddion Gweld y Cwbl

Ar ôl chwe wythnos o waith caled mae myfyrwyr Rhaglen Aspire wedi graddio! Yn ystod y cyfnod mae’r ffoaduriaid a…

Rhaglen chwe wythnos yw ASPIRE – a drefnir gan First Campus a Phrifysgol Caerdydd – i gefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches…

Ymweliad Ysgol St Illtyd

16th Gorfennaf 2019

Rydym wedi ymddangos ar dudalen flaen Clylchlythyr Hâf Ysgol St Illtyd! Falch eich bod wedi mwynhau’r ymweliad ac yn gobeithio…

Ymweliad Gofalwyr Ifanc

03rd Gorfennaf 2019

Yn ystod hanner tymor mis Mai, daeth grŵp o ofalwyr ynghyd â Gweithwyr Allweddol o RCT i ymweld a Champws…

Video

Cwrs Preswyl Blwyddyn 9 2018

From visits to museums to solving a murder, planning a city’s infrastructure to programming a robot, the Science&Engineering Saturday Clubs introduce members to the latest industry thinking and technologies: https://t.co/tZKBuXE1b7

4

Today we had @StTeilos visit us @cardiffmet as part of the SHEP Programme #Robotics #BiomedicalScience #LinoPrint #ScreenPrint we hope you enjoyed being a University student for the day!

4

@firstcampus @CoedGlas @FoodandFunCdiff @foodandfunwales @cardiffmet @CardiffMetCSAD @HEFCW Thank you so much! The children loved every minute of the day!
Was great to see so many smiling faces and talks of the future. Thanks to all who helped!

Yesterday we had @CoedglasS @CoedGlas visit us as part of the SHEP Programme #screenprint #aromatherapy #linoprint we hope you enjoyed being a University student for a day!

4